Trafic
Vizitatori: 65395, online: 1

APARATUL  DE  LUCRU:

Prefect                             CRIȘU Nina Carmen 
 

Subprefect                       ȚÎRCĂ Fabian 
 
 
Cancelaria Prefectului  tel: 0246 - 214319, fax: 0246 - 214263
Barbu Ionuț- director cancelarie
Ioniță Lucian- consilier
Chira Georgeta   – consultant
Voicila Marcela Mioara - secretar
  
Corpul de control al prefectului    tel: 0246 – 216135
Cornoiu Dorin – expert
  
Serviciul afaceri europene, dezvoltare economica si monitorizarea serviciilor publice deconcentrate, relatii publice si secretariat 
 Stancuna Constanta – sef serviciu   tel: 0246 -214288
 
Compartimentul Afaceri Europene si Dezvoltare Economica   tel: 0246 -231560
Banita Alexandra – consilier
Boţocan Julieta – consilier
 
Compartimentul pentru monitorizarea serviciilor publice deconcentrate    tel: 0246 -217019, fax: 0246 -215613
Mateciuc Liliana Alina – consilier
Oancea Elisabeta – consilier
Papurcu Adriana Ligia – consilier
Nitu Violeta - expert minoritatea roma

Compartimentul relatii publice si secretariat
Chiorpeaca Nela - referent      tel: 0246 -219580
Trasnea Mariana – inspector   tel: 0246 -214526

Serviciul juridic
Putaru Adriana – sef serviciu   tel: 0246 -214096

Biroul  controlul legalitatii actelor si apostila
Chetraru Florin – sef birou     tel: 0246 -214096

Saracila Alina Elena – consilier juridic
Buloi Domnica – consilier juridic
Moscu Mihaela Serenella – consilier juridic
Barascu Valerica Marcelica – referent de specialitate     tel/fax: 0246 -215877

Compartimentul contencios administrativ tel: 0246 -214096
Voevozeanu Ana Maria – consilier juridic
 
Compartimentul fond funciar, aplicarea actelor cu caracter reparatoriu  tel: 0246 -213166
Barascu Mirela – consilier juridic
Iana Mihaela Lorelai – consilier
Simionof Floarea - consilier

Compartimentul financiar contabilitate   tel: 0246 -219932
Spiridon Ionela Cristiana - consilier
Ivan Ioanitescu Aura – consilier
Gavrila Daniela Steluţa - consilier
Muşat Constanţa- referent

Compartimentul audit   tel: 0246 -216135
Buzatu Mariana – auditor

Compartiment CSTIC   tel: 0246 -231560
Balcangiu Marius Valentin - consilier
 
Compartimentul achizitii si administrativ   tel: 0246 -214267
Mocanu Valentin - consilier
Marin Nichi Leontin - şofer
Buducea Ion - şofer
Mocanu Marian- şofer

 


Actualizat in - 16.03.2017, la ora 16:24.

Copyright © 2005 - 2012 Institutia Prefectului - Judetul Giurgiu . Design realizat de SOBIS Solutions.