Instituția Prefectului Județul Giurgiu

În coordonare -Servicii publice deconcentrate