Instituția Prefectului Județul Giurgiu

Componenta C.J.S.U.

COMPONENŢA NOMINALĂ

a Comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă Giurgiu

 

 

Preşedinte:          Nina Carmen Crişu – prefectul judeţului Giurgiu;

 

Vicepreşedinte:   Mina Marian  – preşedintele Consiliului Judeţean Giurgiu;

Vicepreşedinte cu atribuţii de  coordonare unitară a tuturor componentelor cu responsabilităţi în realizarea intervenţiei:  Apostol Emil –  inspector şef,  Inspectoratul pentru  Situaţii de Urgenţă ”VLAŞCA” al  Judeţului Giurgiu

 

Membri:        

Popescu Laurenţiu - comandant, Centrul Militar Judeţean Giurgiu;

Polexe Ion - Viorel – împuternicit inspector şef, Inspectoratul Judeţean de Poliţie Giurgiu;

Rușanu Petruț Daniel  –inspector şef, Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Giurgiu;

Buga Dan Costel Viorel  - şef structură, Structura Teritorială pentru Probleme Speciale Judeţul Giurgiu;

Popescu Ioana  - director executiv, Agenţia pentru Protecţia Mediului Giurgiu;

Andrei Mircea – director, Sistemul de Gospodărire a Apelor Giurgiu;

Bărdăune Petre – inspector şef judeţean, Inspectoratul Judeţean în Construcţii Giurgiu;

Mărcuț Magdalena - Nicoleta – director executiv, Direcţia de Sănătate Publică Giurgiu;

Lupu Şerban Gabriela Adina – manager general, Serviciul Judeţean de Ambulanţă Giurgiu;

Florescu Liviu Florin  – director executiv, Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Giurgiu;

Vasile Ilie – director, Oficiul Judeţean de Cadastru şi Publicitate Imobiliară  Giurgiu;

Capră Alexandru  – şef secţie - Secţia Drumuri Naţionale Bucureşti - Sud;

Mărgean Marian – inginer şef, Enel Distribuţie Muntenia-Zona de Reţea MT/JT  Giurgiu;

Ardei Dumitru – director, Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare – Filiala Teritorială de Îmbunătăţiri Funciare Teleorman – Neajlov - Unitatea de administrare Giurgiu;

Răboj Nicu - Florian - şef al Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu;

Coşoi Stelea – director executiv, Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Giurgiu;

Mitroi Viorel  – director, Direcţia Silvică Giurgiu;

Breazu Dana – comisar şef, Serviciul Comisariatul Județan Giurgiu – Comisariatul General -  Garda Naţională de Mediu

Popescu Florentina – Preşedinte-Director General – cu delegare,  Casa Judeţeană de Asigurări de  Sănătate Giurgiu;

Oprişan Gigi - inspector şcolar general, Inspectoratul Şcolar al Judeţului Giurgiu;

Ilie Daniela Camelia – şef administraţie cu delegaţie –  Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Giurgiu;

Ionete Luminița Adriana – director executiv – Direcţia Judeţeană de Statistică Giurgiu;

Coporan George Cristian  - director comercial - APA SERVICE S.A. – Operator Regional;

Bardă Mariana  - director executiv –  Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Giurgiu;

Peicea Alexandru – şef agenţie – Agenţia Teritoriala ARR Giurgiu;

Ruse Daniela – inspector şef – Inspectoratul Teritorial de Muncă Giurgiu;

Rădoi Florea – şef Oficiu Judeţean Poştal Giurgiu;

Vasile Ionuţ – locţiitor comandant unitate, S.R.I. – Direcţia  Judeţeană de Informaţii Giurgiu;

Gorescu Bogdan - şef oficiu, Oficiul Judeţean de Telecomunicaţii Speciale Giurgiu;

Sima Liliana - şef staţie, Staţia Meteorologică Giurgiu;

Matei Cristian - director general, C.N. „Administraţia Porturilor Dunării Fluviale” SA  Giurgiu;

Oprea Florin – director – Căpitănia Zonală Giurgiu;

Soare Romeo – şef secţie, Administraţia Fluvială Dunărea de Jos –S.C.N. Giurgiu;

Cepraga Sorin - director general, S.C. Global Energy Production  S. A.;

Pîrlog Gabriela - şef staţie, C.F.R. Călători Giurgiu;

Dinu Gheorghe – şef depozit, S.C. „ALCEDO” S.R.L. Herăşti;

Anton Sinel - director, S.C. „AZOCHIM” S.R.L. Călugăreni;

Olteanu Mihail Aurel  - sef serviciu tehnic - exploatare, S.C. „WIROM GAS S.A. Bucureşti – Punct de lucru Giurgiu;

Văduva Alexandru - director, S.C. „PANEBO  GAZ” S.R.L. Giurgiu;

Crînguşi Claudiu - director, S.C. „ALCHIMEX” S.A. Herăşti;

Dudu Robert Valentin – tehnician – S.C. RUUKKI S.R.L.;

Vitan Ion – şef staţie îmbuteliere GPL- SC Delta Gas LNC SRL - punct lucru Mihăileşti;

Măcelaru Marian - director, Societatea Naţională de Cruce Roşie – Filiala Giurgiu.

 

Consultanţi:

 

Stan Elena - expert, Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Giurgiu;

Cartojan Mihai - expert, Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Giurgiu;

Nuţă Rada - expert, Agenţia pentru Protecţia Mediului Giurgiu;

Tudor Florina - expert, inginer șef - Sistemul de Gospodărire a Apelor Giurgiu;

Toban Mitiţă - şef formaţie, Sistemul de Gospodărire a Apelor Giurgiu;

Mihoci Iulia Carmela – inginer, Inspectoratul Judeţean în Construcţii Giurgiu;

Jianu Tudor - inginer, Inspectoratul Judeţean în Construcţii Giurgiu;

Cotoran Iulian - expert, Oficiul Judeţean de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Giurgiu;

Vîrban Irinel - expert, Oficiul Judeţean de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Giurgiu;

Bădoi Mihai - expert, Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare – Filiala Teritorială de Îmbunătăţiri Funciare Teleorman – Neajlov - Unitatea de administrare Giurgiu;

Gorescu Bogdan - expert, Oficiul Judeţean de Telecomunicaţii Speciale Giurgiu;

Ciocâltan Marius  - expert, Direcţia de Sănătate Publică Giurgiu;

Elisei Ștefan Doru – împuternicit şef Centrul operaţional judeţean,  Inspectoratul pentru  Situaţii de Urgenţă „VLAŞCA” al  Judeţului Giurgiu;

Slav Alexandru – ofiţer specialist SEVESO, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „VLAŞCA” al Judeţului Giurgiu;

Bălău Simion – desemnat coordonator SMURD, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „VLAŞCA” al Judeţului Giurgiu;

Boţoroagă Mădălina – ofiţer specialist I, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ”VLAŞCA” al Judeţului  Giurgiu;

Pielmuş Nicu - tehnician, Secţia de Drumuri Naţionale Bucureşti – Sud;