Instituția Prefectului Județul Giurgiu

S.T.P.S

 

STRUCTURA TERITORIALĂ PENTRU PROBLEME SPECIALE
JUDEŢUL GIURGIU
 
Misiune
          Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale face parte din structurile de ordine şi siguranţă publică din subordinea Ministerului Afacerilor Interne.
          Administraţia Naţională îndeplineşte atribuţiile privind rezervele de stat, pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare.
În profil teritorial atribuţiile privind pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare sunt îndeplinite de structura teritorială pentru probleme speciale judeţeană (S.T.P.S.).
          Structura teritorială asigură organizarea, coordonarea şi conducerea activităţilor de pregătire a economiei şi a teritoriului pentru apărare din judeţ şi sprijină autorităţile administraţiei publice locale, potrivit legii, în vederea mobilizării operatorilor economici şi a instituţiilor publice.
 
Principalele atribuţii ale Structurii Teritoriale pentru Probleme Speciale  
          - Elaborează şi actualizează secţiunile Planului de mobilizare la nivel de judeţ;
          - Desfăşoară activităţile specifice rechiziţiilor de bunuri şi prestări de servicii pe plan local;
          - Sprijină consiliul judeţean în elaborarea şi actualizarea monografiei economico-militară;
          - Coordonează activităţile privind pregătirea teritoriului pentru apărare la nivel de judeţ;
          - Participă la acţiunile iniţiate în situaţii de urgenţă;
          - Elaborează documentele privind mobilizarea la locul de muncă.
 
          Principalele acte normative specifice domeniului de activitate
1.     Legea apărării naţionale a României nr. 45/1994, cu modificările şi completările ulterioare.
2.     Legea nr. 477/2003 privind pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare, cu modificările şi completările ulterioare.
3.     Legea nr. 132/1997 privind rechiziţiile de bunuri şi prestările de servicii în interes public, completată cu Legea nr.410/2004.
4.     Hotărârea Guvernului nr. 1380/2009 privind înfiinţarea, organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale.
5.     Hotărârea Guvernului nr. 370/2004 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 477/2003.
 
6.     Hotărârea Guvernului nr. 219/2005 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 132/1997 privind rechiziţiile de bunuri şi prestările de servicii în interes public.
7.     Hotărârea nr. 1174/2011 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind întocmirea şi actualizarea monografiei economico-militare a judeţului, respectiv a municipiului Bucureşti.
8.     Hotărârea Guvernului nr. 414/2004 privind aprobarea Regulamentului sistemului de priorităţi şi alocare a resurselor pentru apărare.
9.     Hotărârea Guvernului nr. 1489/2004 privind organizarea şi funcţionarea Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă.
10.Hotărârea Guvernului nr. 1545/2003 privind trecerea Secţiei controlului armamentelor şi verificare din cadrul Ministerului Apărării Naţionale la Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale.
11. Hotărârea Guvernului nr.1543/2003 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 906/1999 pentru aprobarea Normelor referitoare la organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice pe linia aplicării prevederilor actelor internaţionale la care România este parte cu privire la controlul armamentelor, creşterea încrederii şi securităţii.
12. Ordonanţa de urgenţă nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenţă, aprobată prin Legea nr. 453/2004.
13. Ordonanţa de urgenţă nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative. Aprobată cu Legea nr. 15/2007.
14. Legea nr. 446/2006 privind pregătirea populaţiei pentru apărare.
15. Hotărârea Guvernului nr. 1204/2007 privind asigurarea forţei de muncă necesare pe timpul stării de asediu, la mobilizare şi pe timpul stării de război, modificată şi completată cu Hotărârea nr. 946/2012.
16. Legea nr. 23/1994 de ratificare a tratatului privind Cerul Deschis, încheiat la Helsinchi/1992.
17. Legea nr. 18/1992 cu ratificarea tratatului cu privire la Forţele Armate Convenţionale în Europa.
18. Ordonanţa de urgenţă nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă.
19. Legea nr. 473/2004 privind planificarea apărării.
20. Ordinul nr. 81 din 11.04.2011  al preşedintelui A.N.R.S.P.S. privind aprobarea Nomenclatorului bunurilor rechiziţionabile.
21. Ordinul nr. 82 din 23.04.2012 al preşedintelui A.N.R.S.P.S. pentru aprobarea Ghidului privind procedura de acordare de către Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi  Probleme Speciale a avizului privind încadrarea obiectului concesiunii în infrastructura sistemului naţional de apărare, la solicitările de concesionare a bunurilor proprietate publică.
          Contact:
          Sediul S.T.P.S. Giurgiu
          Str. Bucureşti nr. 10, mun. Giurgiu, jud. Giurgiu, cod poştal 080045.
          Tel./Fax: 0246/214596
          e-mail: stps.gr@anrsps.gov.ro
          Persoană de contact: Lt. Col. Buga Dan