Instituția Prefectului Județul Giurgiu

Prefect Nina Carmen CRIȘU

.