Instituția Prefectului Județul Giurgiu

Biroul Electoral de Circumscriptie Judeteana nr.19 Giurgiu

Biroul Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr.19 Giurgiu

Preşedinte - judecător Aydin Luciana
Locţiitor - judecător Udrea Mirela Zina

Telefon: 0246.211.801
Fax: 0246.211.802

e-mail: bej19giurgiu@bec.ro