Instituția Prefectului Județul Giurgiu

Buget

Sursele financiare: BUGETUL  DE  STAT