Instituția Prefectului Județul Giurgiu

Date de contact

 INSTITUŢIA PREFECTULUI

Adresa: Str. Bucureşti, nr. 10, municipiul Giurgiu, judeţul Giurgiu
Relatii cu publicul 0246 213 999

www. prefecturagiurgiu.ro

 

Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor

 tel. 0246-219.580, 0246-207.288

 

 Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple

 tel: 0246-207.286


 
Cancelaria Prefectului  tel: 0246 - 214319, fax: 0246 - 214263
Barbu Ionuț- director cancelarie
Ioniță Lucian- consilier
Chira Georgeta   – consultant
Voicila Marcela Mioara - secretar
  
Corpul de control al prefectului    tel: 0246 – 213999
Cornoiu Dorin – expert
  
Serviciul afaceri europene, dezvoltare economica si monitorizarea serviciilor publice deconcentrate, relatii publice si secretariat 
 Stancuna Constanta – sef serviciu   tel: 0246 -214288
 
Compartimentul Afaceri Europene si Dezvoltare Economica   tel: 0246 -231560
Banita Alexandra – consilier

 
Compartimentul pentru monitorizarea serviciilor publice deconcentrate    tel: 0246 -217019, fax: 0246 -215613
Mateciuc Liliana Alina – consilier
Oancea Elisabeta – consilier
Papurcu Adriana Ligia – consilier

Virban Delia Mariana - consilier
Nitu Violeta - expert minoritatea roma

Compartimentul relatii publice si secretariat
Chiorpeaca Nela - referent      tel: 0246 -213999
Trasnea Mariana – inspector   tel: 0246 -214526

Serviciul juridic
Chetraru Florin– sef serviciu   tel: 0246 -214096

Biroul  controlul legalitatii actelor si apostila
Saracila Alina Elena – sef birou     tel: 0246 -214096


Buloi Domnica – consilier juridic
Moscu Mihaela Serenella – consilier juridic
Barascu Valerica Marcelica – referent de specialitate     tel/fax: 0246 -215877

Compartimentul contencios administrativ tel: 0246 -214096
Voevozeanu Ana Maria – consilier juridic
 
Compartimentul fond funciar, aplicarea actelor cu caracter reparatoriu  tel: 0246 -213166
Barascu Mirela – consilier juridic
Iana Mihaela Lorelai – consilier
Simionof Floarea - consilier

Compartimentul financiar contabilitate   tel: 0246 -219932
Spiridon Ionela Cristiana - consilier
Ivan Ioanitescu Aura – consilier
Gavrila Daniela Steluţa - consilier
Muşat Constanţa- referent

Compartimentul audit   tel: 0246 -214288
Buzatu Mariana – auditor

Compartiment CSTIC   tel: 0246 -231560
Balcangiu Marius Valentin - consilier
 
Compartimentul achizitii si administrativ   tel: 0246 -214267
Mocanu Valentin - consilier
Marin Nichi Leontin - şofer
Buducea Ion - şofer
Mocanu Marian- şofer