Instituția Prefectului Județul Giurgiu

Agenda de lucru

Luni,  20 noiembrie 2017, ora 1100  - întâlnire cu membrii Comisiei pentru  verificarea stării tehnice şi funcţionale a construcţiilor hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundaţiilor, de pe râurile interioare şi de la Dunăre, constituită prin ordinul Prefectului nr. 407/26.09.2017.

Marți, 21 noiembrie 2017,  ora 1000 – întâlnirea echipei interinstituționale constituită la nivelul județului, pe anul 2017, privind prevenirea și combaterea traficului de persoane.

Joi, 23 noiembrie 2017, ora 1100 , la Sala de conferinte a Hotelului Star Bascov, județul Arges - ședința de lucru a Comitetului de Bazin Argeș-Vedea cu următoarea ordine de zi:

          a. Considerente privind calitatea apelor de suprafață ca rezultat al monitorizării în anul 2017-sem I

          b. Considerente legislative privind utilizarea resurselor de apa

          c. Programul de gospodarire a apelor 2018 -principalele lucrari

          d. Diverse

Joi, 23 noiembrie 2017, ora 1045 , ședința Colegiului Prefectural cu următoarea ordine de zi: 

          a. Raportul de activitate pe primele nouă luni ale anului 2017 al Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Giurgiu.

                     Prezintă doamna Bardă Mariana – director executiv

          b. Raportul de activitate pe primele nouă luni ale anului 2017 al Oficiului Judetean pentru Finantarea Investitiilor Rurale Giurgiu.

                     Prezintă domnul Ciocoiu Marius – director

          c. Raportul de activitate pe primele nouă luni ale anului 2017 al Directiei Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Giurgiu.

                     Prezintă domnul Florescu Liviu – director executiv

          d. Diverse

Joi, 23 noiembrie 2017, ora 1700  - participare la manifestările prilejuite de Gala "Topul Firmelor Giurgiuvene 2016"