Instituția Prefectului Județul Giurgiu

Informatii generale

1. Termene de soluţionare a cererilor

  • soluţionarea cererii pentru eliberarea unui paşaport simplu electronic nu poate depăşi 30 de zile lucrătoare de la data depunerii cererii.In prezent eliberarea paşaportului simplu electronic se face în 14 zile calendaristice;
  • soluţionarea cererii pentru eliberarea unui paşaport simplu temporar nu poate depăşi 3 zile lucrătoare de la data depunerii cererii. în prezent eliberarea paşaportului simplu temporar se face în 2 ore.

2. Valabilitatea paşapoartelor

Termenul de valabilitate al paşaportului simplu electronic este de:

  • 5 ani pentru persoanele cu vârsta de peste12 ani;
  • 3 ani pentru persoanele care nu au împlinit vârsta de 12 ani.

Termenul de valabilitate al paşaportului simplu temporar este de 12 luni.

3. Informare

În cazul în care pe baza documentelor prezentate nu se pot stabili cu certitudine identitatea persoanei sau dacă datele de identitate ale titularului sunt reale, se va solicita suplimentar prezentarea oricăruia dintre următoarele documente, după caz:

  • permis de conducere auto;
  • livret militar;
  • alte documente prevăzute cu fotografie.

4. Alte servicii

S.P.C.E.E.P.S eliberează solicitanţilor adeverinţe privind dreptul la libera circulaţie în străinătate, necesare firmelor care recrutează forţă de muncă în străinătate şi de furnizare a datelor din Registrul National de Evidenţă a Paşapoartelor Simple.

Documente necesare:

  • cererea de solicitare a adeverinţei (cerere adeverinţă ambasade/consulate; cerere interdicţie);
  • prezentarea în original a documentelor de identitate;
  • începand cu data de 01.02.2017 nu se percep taxe pentru eliberarea adeverintei;

5. Limitarea dreptului de liberă circulaţie în străinătate

I. Restrângerea exercitării dreptului la liberă circulaţie în străinătate (art. 38 din Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate)

Restrângerea exercitării dreptului la liberă circulaţie în străinătate a cetăţenilor români poate fi dispusă pentru o perioadă de cel mult 3 ani numai în condiţiile şi cu privire la următoarele categorii de persoane:
a) cu privire la persoana care a fost returnată dintr-un stat în baza unui acord de readmisie încheiat între România şi acel stat;
b) cu privire la persoana a cărei prezenţă pe teritoriul unui stat, prin activitatea care o desfăşoară sau ar urma să o desfăşoare , ar aduce la atingere gravă intereselor României sau, după caz, relaţiilor bilaterale dintre România şi acel stat.

În situaţia prevăzută la art. 38 lit.a) măsura se dispune, la solicitarea Direcţiei Generale de Paşapoarte, de către tribunalul în a cărui rază teritorială se află domiciliul acestei persoane, iar când acesta are domiciliul în străinătate, de către Tribunalul Bucureşti.

În baza hotărârilor judecătoreşti definitive şi irevocabile dispuse de instanţa competentă, S.P.C.E.E.P.S. Giurgiu, i-a măsuri de efectuare de menţiuni în baza judeţeană de paşapoarte.

II. Suspendarea exercitării dreptului la libera circulaţie în străinătate

Conform art. 40 din Legea nr. 248/2005, cu modificările şi completările ulterioare, exercitarea de către o persoană a dreptului la liberă circulaţie în străinătate se suspendă numai în următoarele situaţii:
a) este învinuită sau inculpată într-o cauza penală şi a fost dispusă instituirea unei măsuri preventive în condiţiile Codului de procedură penală;
b) a fost condamnată şi are de executat o pedeapsa privativă de libertate;
c) este internată într-un centru de reeducare sau într-un institut medical-educativ, în condiţiile legii penale;
d) nu a respectat măsura restrângerii exercitării dreptului la libera circulaţie în străinătate, dispusă în condiţiile prezentei legi.

Art.41 din Legea nr. 248/2005 cu modificările şi completările ulterioare

(1) În vederea punerii în executare de către autorităţile competente a măsurii de suspendare a exercitării dreptului la libera circulaţie în străinătate, autorităţile care au dispus măsurile prevăzute la art. 40 lit. a)-c) au obligaţia de a le comunica Direcţiei Generale de Paşapoarte, Inspectoratului General al Poliţiei Romane şi Inspectoratului General al Poliţiei de Frontiera.
(2) Suspendarea exercitării dreptului la libera circulaţie în străinătate încetează de drept la data la care încetează măsura dispusă în oricare dintre situaţiile prevăzute la art. 40 lit. a)-c).

În baza comunicărilor primite de la autorităţile competente menţionate şi în conformitate cu prevederile art. 145 alin. 2.1, 2.2 şi alin.3, art. 454 alin. 1.1, 1.2, art. 493 alin. 1 din Codul de procedură penală, cu modificările şi completările ulterioare, S.P.C.E.E.P.S. Giurgiu, întreprinde măsuri pentru refuzul eliberării paşapoartelor persoanelor în cauză sau după caz, pentru ridicarea temporară a paşapoartelor pe durata măsurii dispuse şi informarea în scris a organelor competente despre executarea măsurii.

La expirarea perioadei de interdicţie, paşapoartele retrase se predau la ghişeul de eliberări paşapoarte în vederea înmânării lor titularilor.