Instituția Prefectului Județul Giurgiu

SOLVIT

Centrul SOLVIT România funcționează în cadrul Ministerului Afacerilor Externe - Direcția Armonizare Legislativă, aflat în coordonarea Agentului guvernamental pentru Curtea de Justiție a UE.

Obiectivul acestuia este de a soluționa problemele concrete cu care se confruntă cetățenii români sau companiile românești în relația cu administrațiile naționale din cadrul UE în legătură cu aplicarea incorectă a normelor legate de piața unică.