Instituția Prefectului Județul Giurgiu

Pașapoarte

1. Conducerea Serviciului Public Comunitar Eliberarea și Evidența Pașapoartelor Simple

Şef serviciu – Comisar  şef de poliţie Ancu Paul

2. Date de contact:

Adresa: B-dul 1907, nr.3-5, mun. Giurgiu, jud. Giurgiu

Tel: 0246 217733
Tel: 0246 207286
E-mail: paşapoarte@prefecturagiurgiu.ro
Fax: 0246 213078

3. Atribuţii

Serviciul public comunitar pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple Giurgiu  are următoarele atribuţii principale:

 • soluţionează cererile pentru eliberarea paşapoartelor simple electronice şi paşapoartelor simple temporare, în conformitate cu prevederile legii, ale tratatelor şi convenţiilor internaţionale la care România este parte;
 • administrează, gestionează şi valorifică registrul judeţean de evidenţă a paşapoartelor;
 • furnizează permanent, în cadrul Sistemului naţional informatic de evidenta a persoanelor, informaţii necesare actualizării Registrului naţional de evidenta a paşapoartelor simple;
 • organizează, la nivelul judeţului, gestionarea şi controlul eliberării paşapoartelor;
 • limitarea dreptului la libera circulaţie a cetăţenilor români în străinătate.
 • serviciul public comunitar îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin reglementări legale. În exercitarea atribuţiilor legale specifice, serviciul public comunitar pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple cooperează cu serviciile publice comunitare, locale şi judeţene, de evidenţă a persoanelor.

4. Legislaţie

 • Ordonanţa Guvernului nr. 83/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea si evidenta paşapoartelor, aprobata prin Legea nr. 362/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea nr. 1693/2004 privind modul de organizarea şi funcţionare a serviciilor publice comunitare pentru eliberarea si evidenta paşapoartelor simple;
 • Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea nr.94/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, cu modificările şi completările ulterioare;
 • HG 922/2009 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr 284/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români din străinătate, aprobate prin HG 94/2006;
 • Ordonanţa de Urgenţă nr. 60 din 6 septembrie 2006 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură penală, precum şi pentru modificarea altor legi.
 • Codul de procedură penală, cu modificările şi completările ulterioare.
 • Codul familiei;
 • Legea 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privir ela prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completăprile ulterioare;
 • Legea 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordonanţa nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare.